Juistheid van gegevens

Op de website purebeautystudio.nl wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Purebeautystudio.nl en de rechthebbende eigenaar van die site en haar medewerkers (Verder genoemd: purebeautystudio.nl) zijn niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Echter wij doen uiteraard onze uiterste best een dergelijk situatie te voorkomen.


Website’s van derden

purebeautystudio.nl bevat verwijzigingen naar website’s van derden. Purebeautystudio.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites. Wij sluiten aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden website’s uit. Echter op het moment van samenstellen van de inhoud van purebeautystudio.nl is vastgesteld dat de vermeldingen voldoen aan de eisen en normen van de wet geldend op het tijdstip van plaatsing op purebeautystudio.nl.


Geconstateerde niet werkende verwijzingen

U wordt verzocht contact op te nemen met purebeautystudio.nl indien blijkt dat er ondanks onze zorgvuldige selectie onvolkomenheden en/of niet werkende verwijzingen geconstateerd worden. U kunt de contactgegevens van het formulier gebruiken voor het aangeven van suggesties.


Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van purebeautystudio.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Het is niet toegestaan deze site te framen.


Merken

Zonder schriftelijke toestemming van purebeautystudio.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van de handelsnaam purebeautystudio.nl of in letters daarop gevarieerde namen.


Wij danken u voor uw belangstelling in Pure Beauty Studio.